Wzorcowanie przyrządów pomiarowych polega na porównaniu ich parametrów z parametrami kalibratora (wzorca) mającego odniesienie do wzorców krajowych lub międzynarodowych.

Za dodatkową opłatą oferujemy sprawdzenia

i wydawanie świadectw wzorcowania następujących

przyrządów związanych z pomiarami wielkości elektrycznych:

mierników do pomiaru rezystancji izolacji,

mierników do pomiaru rezystancji uziemień,

mierników do pomiaru pętli zwarcia,

mierników do pomiaru parametrów wyłączników różnicowoprądowych,

mierników do pomiaru małych rezystancji,

mierników wielofunkcyjnych obejmujących funkcjonalnie w/w przyrządy,

mierników uniwersalnych, amperomierzy cęgowych;

również:

  • pirometrów,
  • mierników do pomiaru natężenia oświetlenia, Kamer termowizyjnych

Śledź nas na Facebooku